Осъдиха Медицинския в Пловдив, ректорът срина 70-годишния му авторитет и го превърна в ЕТ

Осъдиха Медицинския в Пловдив, ректорът срина 70-годишния му авторитет и го превърна в ЕТ
4.7 (94.29%) 7 votes

Нелегитимна е Комисията по допустимост, създадена от проф. Стефан Костянев в МУ Пловдив. Решенията на органа за допускане на кандидати за академична длъжност или отстраняването им в годините 2011/2015 са незаконни, а произведените титли в този период висят във въздуха.

Ректорът и заместничката му проф. Виктория Сарофян нанеосха зверски удар по един от най-авторитетните университети в страната със 70-годишна история.

Осъдителната присъда е насочена към определено действие на орган, който е ръководен от самите тях! Би следвало самите те да дадат обяснение защо са нарушени правилата и е създадена предпоставка на един кандидат извън определените от закона и правилника срокове да допълва и добавя неколкокократно документи? За Причините може само да се гадае? Нека го коментира! 70-годишните традиции са едно , а осъдителната присъда е налице – това е друго! Усмивките застиват! Срамът е голям!, възмущават се запознати със скандала.

MU

Те допуснаха учебното заведение да бъде осъдено от Върховния административен съд. Решението на Седмо отделение на ВАС, с председател Таня Вачева и членове Иван Раденков и Мирослава Керимова, е от 1 юли, 2016г. Върховните съдии потвърждават решение на Административен съд- Пловдив, според което комисията по допустимост, създадена от ректора Стефан Костянев, е нелегитимна. Става въпрос за единичен случай на конкурс, при който кандидат за професор обжалва недопускането си до процедурата. Комисията обаче е действала така при провеждането на конкурси в продължение на близо 4 години. Време, в което са „произведени” много доценти и професори.

MU-

Точно това е и темата в момента в окото на бурята в МУ: Дали с тези конкурси не се е мерило с двоен аршин и един кандидат е бил толериран за сметка на друг? Отговорете си сами. Факт е обаче, че скоро старите конкурси за доцент и професор, от периода на действие на тази комисия, са били свалени от сайта на Медицинския университет. А това е притеснително най малкото? Не възпрепятствате ли по този начин едно бързо производство, Проф Костянев? Не фалшифицирате ли протоколите? Дайте обяснение?
Институцията е осъдена по време на вашето управление, проф Костянев и проф Сарафян, което ще остане в историята на университета! Следват разследвания в МОН , искове за обезщетения , както и ревизия на други конкурси за изминали периоди!

„Легитимна ли е една комисия, ако решението й е обявено от съда за нелегитимно. Това е игра на думи“, така адв. Даниела Кърджалийска, осъдила Медицинския университет – Пловдив, коментира позицията на зам.-ректора по Научната дейност проф. Сарафян по казуса.

Тя уточни, че въпросната комисия в случая трябва да е единствено пощенска кутия, но в МУ е действала по друг начин. Решавала е да връща документи на кандидат, при това без мотиви, без да има такива правомощия. И без самия кандидат да има много възможности за обжалване на самата процедура. Ако започне проверка от Министерството на всички конкурси, това ще доведе до ревизия на тяхната легитимност и до изводи дали лицата, на които е дадена доцентска или професорска титла, е трябвало да я получат. Тук не коментирам процедурите, когато един кандидат е бил отстраняван от въпросната Комисия по допустимост. Не знам дали има подобни случаи и ако да- колко са те. Но решението на ВАС доказа, че отхвърлените от въпросната комисия могат да обжалват процедурата.

Според съда Въпросната комисия е решавала да връща документи на кандидат, без да има такива правомощия. И без самия кандидат да има възможности за обжалване . Ако стартира проверка от Министерството на всички конкурси за последните 5 години, това ще доведе до ревизия на тяхната легитимност поне на част от тях , ако има аналогични или подобни нарушения и до изводи дали лицата, на които е дадена доцентска или професорска титла, е Легитимна? Тук не се визират само процедурите, когато един кандидат е бил отстраняван от въпросната Комисия по допустимост. Решението на ВАС доказа, че отхвърлените от въпросната комисия могат да обжалват процедурата. Дори да няма жалбоподатели по даден казус, самото МОН може да направи такава проверка.

Да, университетите са автономни, но това не значи, че няма кой да ги проверява и ревизира решенията им. Това е роля на институциите, заявява адв. Кърджалийска. И допълва, че явен знак за недъг в конкурсите е този, че делото е спечелено още от първия път. Тя смята, че в казуса може да се фокусира и прокуратурата, тъй като става въпрос за конфликт на интереси и спор за легитимността на ред доценти и професори, „произведени” в последните години от един от най- престижните университети у нас.

Отговорност би могла и следвало да се търси най вече на ректора и на ръководения от него факултетен съвет за одобрени кандидати, които не отговарят дори и на последните промени в правилника на МУ!? А данни за такива има! Става въпрос за конкурси с по един единствен кандидат, неотговарящ на условията на самия университет!

Съдебните Експерти препоръчват на ръководството на МУ и на техните юристи внимателно и детайлно да прочетат мотивите на съда, особено на Пловдивския административен съд. Осъдителните присъди не са шега, те са имиджови удари най- малкото! По неофициални данни решението ще бъде разпратено във всички партньорски университети с цел по- добра информираност!

А в решението си Пловдивския административен съд използва, забележете, думата „тежък дефект” по повод обжалваната процедура и дейността на Комисията по допустимост. Ето и част от това, което постановява Явор Колев, зам.-председател на ПАС, който осъжда МУ още на първа инстанция:

„Следва да се обобщи, че постановеният неблагоприятен за оспорващия акт е засегнат от тежък дефект, коренящ се в изначалната липса на компетентност на ответната Комисия, извършила преценка за допустимост и в тази конкурсна процедура, тъй като тя не е разполагала с такива права по силата на изричната правна уредба, дадена със ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ, а отделно от това необосновано е иззела компетентността на друг орган – научното жури във връзка с извършен анализ на представените от кандидата”. И по-долу в решенето си продължава „Напълно необяснимо и необосновано по отношение на представените от доц. …./външен за звеното кандидат/ и посочени: справка за натовареност, справка за научно ръководство на докторанти и атестационен лист е прието, че те са непълни или нереални/при представени документи/, а по отношение на другия участващ в процедурата кандидат – доц. …/вътрешен за звеното кандидат/ е прието, че за “…допълнителна коректност и доуточняване на конкретни детайли по представените документи…” на същата следва да се даде възможност да извърши отстраняване на очевидно приети техни нередовности /касателно избрани пълнотекстови цитирания, представената справка за импакт фактора и доказателствени материали от информационни бази данни и досежно справката за научно ръководство на докторанти в определен от същата Комисия срок. Т.е. на доц. … е отказано идентично коригиране на представените документи, докато такова е допуснато по отношение на доц. … В този аспект различното третиране на двамата равнопоставени кандидата по едни и същи въпроси не е обосновано от гледна точна на приложимата позитивно-правна уредба, а ответната Комисия въобще не е посочила защо за единия кандидат това е допустимо, а за другия не е. Това неравно третиране в случая е довело до допускане на нарушение на съществени процесуални правила, посочени в чл.8 ал.1 АПК, като основополагащ принцип на всяко административно производство”.

Коментари чрез Facebook

коментара

loading...

Клюки.БГ препоръчва и:

6 коментара по “Осъдиха Медицинския в Пловдив, ректорът срина 70-годишния му авторитет и го превърна в ЕТ”

 1. MU PLOVDIV

  юли 28. 2016

  тази малко на малоумна прилича?

 2. 5tb

  юли 28. 2016

  ne malko

 3. ivo

  юли 30. 2016

  Така представените в хронологичен ред действия на Ректорът и Комисията по допустимост, която той е назначил, будят съмнения за нарушения на правната уредба, постановена с Наказателния кодекс (НК) в Раздел II- ОБЩИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, където е посочено: Нарушаване на служба или на функция Чл. 355. (1) Длъжностно лице, което с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини на другиго вреда наруши или не изпълни задълженията си по служба или по функция, или превиши правата си и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с лишаване от право по чл. 60, ал. 1, т. 1. (2) Когато: 1. от деянието са настъпили значителни вредни последици; 2. деянието е извършено от лице, което изпълнява отговорна служба или функция, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и лишаване от право по чл. 60, ал. 1, т. 1

  Източник: http://www.crimes.bg/index.php?news=51810

 4. Азарян ахмед

  сеп. 17. 2016

  След няколко дни нова осъдителна присъда чака Костянев и компания

 5. в Марица

  окт. 24. 2016

  Мегаскандал в МУ: Британски студенти скочиха срещу корупция и „неприлични“ предложения

  Британски студенти обвиниха Медицинския университет в Пловдив в корупция, дискриминация и други порочни практики. В остро писмо, изпратено до ректора, неговите заместници и други ключови звена във вуза, се предупреждава, че сигналът ще бъде постван в социалните мрежи, ще бъде предоставен на ВВС и с данните в него ще бъдат запознати посолствата на Великобритания и Германия. „Много лоша практика е медицинска институция да се държи все едно смята, че никой няма право да надигне глас”, се казва в писмото, озаглавено „Медицинският университет в Пловдив – заболяването”.

  В него се говори за пиене на кафе с преподаватели и късни срещи

  Студентите се оплакват, че в библиотеката има само 50 места, а залите не побират толкова студенти, колкото се приемат, и се налага те да слушат лекции, насядали по земята. Служителите в администрацията, които отговарят за тях, не знаели английски. А всеки път, когато поставят проблем, им отвръщали: „Това е България!”
  Зам.-ректорът по качество и акредитация, който отговаря и за жалбите – проф. Стефан Сивков, обясни, че сигналът е от една студентка и не изразява мнението на останалите.

  Подробности – четете в днешния брой на в. „Марица”

 6. в Марица

  окт. 24. 2016

  Британски студенти обвиниха Медицинския университет в Пловдив в корупция, дискриминация и други порочни практики. В остро писмо, изпратено до ректора, неговите заместници и други ключови звена във вуза, се предупреждава, че сигналът ще бъде постван в социалните мрежи, ще бъде предоставен на ВВС и с данните в него ще бъдат запознати посолствата на Великобритания и Германия. „Много лоша практика е медицинска институция да се държи все едно смята, че никой няма право да надигне глас”, се казва в писмото, озаглавено „Медицинският университет в Пловдив – заболяването”.

  В него се говори за пиене на кафе с преподаватели и късни срещи

  Студентите се оплакват, че в библиотеката има само 50 места, а залите не побират толкова студенти, колкото се приемат, и се налага те да слушат лекции, насядали по земята. Служителите в администрацията, които отговарят за тях, не знаели английски. А всеки път, когато поставят проблем, им отвръщали: „Това е България!”
  Зам.-ректорът по качество и акредитация, който отговаря и за жалбите – проф. Стефан Сивков, обясни, че сигналът е от една студентка и не изразява мнението на останалите.

  Подробности – четете в днешния брой на в. „Марица”

Добавете коментар