Moody’s повиши дългосрочния рейтинг на Fibank със стабилна перспектива

Moody’s повиши дългосрочния рейтинг на Fibank със стабилна перспектива
Гласувайте за статията

Международната рейтингова агенция Moody’s повиши дългосрочните депозитни рейтинги на Първа инвестиционна банка на B1.

Международната рейтингова агенция Moody’s базира своята оценка на няколко критерии, сред които:
• висока способност на банката да генерира печалба и оперативна ефективност;
• широка депозитна база, която е доминираща в структурата на финансиране;
• стабилни ликвидни буфери;
• по-ефективно корпоративно управление и управление на риска, което Първа инвестиционна банка развива заедно с Международната финансова корпорация (IFC).

Moody’s посочва, че Fibank постига стабилно ниво на приходи и добра възвращаемост на активите, видно от коефициента й на печалба преди провизии към рисковопретеглени активи от 3,6% към декември 2016 г. Агенцията посочва, че източниците на приходи за банката са добре разпределени. Коефициентът на ликвидни активи възлиза на значителните 28%.

Fibank поддържа стабилни капиталови буфери, като към края на 2016 г. коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред е 12,0%, а на капитала от първи ред 15,1%, значително над регулаторния минимум от 11,5%.

Международната рейтингова агенция Moody’s припомня, че Fibank е третата по големина банка в България, с пазарен дял от 13,3% при депозитите от физически лица и домакинства.

По предварителните отчетни данни към 30 юни 2017 г. печалбата на Първа инвестиционна банка преди обезценка и данъци е в размер на 82 млн. лв., а нетната печалба е 40 млн. лв. За първите шест месеца на 2017 г. нетният лихвен доход е в размер на 124 млн. лв. и нетният доход от такси и комисиони е 49 млн. лв.

Към 30 юни 2017 г. Fibank отчита съществено намаление в общия размер на необслужваните кредити от 9.4% спрямо 31 март 2017 г., като делът им към кредитния портфейл за второ тримесечие на 2017 г. намалява до 23.5% от 26.0%.

Коментари чрез Facebook

коментара

loading...

Клюки.БГ препоръчва и:

2 коментара по “Moody’s повиши дългосрочния рейтинг на Fibank със стабилна перспектива”

  1. Вероника

    юли 06. 2017

    Fibank са ми любимата банка, особено защото подкрепят много културни и спортни събития.

  2. Дренски

    юли 09. 2017

    Добра новина не само за всички клиенти на банката, но и за всички българи. Това означава, че банковата система на страната ни е стабилна, а икономиката ни върви напред.

Добавете коментар