ЕК изсъска на България

0

Страната ни трябва да отговори в едномесечен срок

Европейската комисия (ЕК) изсъска здраво на България и ни притисна до стената. Това се случи с официално уведомително писмо, което бе изпратено до българското правителство.

Повод за изпращането на писмото, са дискриминационните мерки, които държавата налага на търговците на дребно и ги задължава да фаворизират местните хранителни продукти.

ЕК
Страната ни трябва да отговори в едномесечен срок

С постановление на Министерството на земеделието, храните и горите, прието заради кризата с епидемията от коронавирус, се принуждават търговците да излагат на видно място и да осигуряват специални места за продажба за местните хранителни продукти. Освен това те са принудени да закупуват 90% от млякото и млечните продукти от производители в България.

Според Европейската комисия това ограничава свободното движение на стоки, залегнало в Договора за функционирането на ЕС. Това движение създава по-благоприятни и конкурентни условия за местните хранителни продукти и така води до дискриминация на сходните вносни.

Също се ограничава и свободата на установяване съгласно член 49 от Договора за функционирането за ЕС. То пречи на търговците на дребно да избират своя асортимент, да определят подредбата на продажбените си площи и да адаптират веригата си на доставки.
България трябва да отговори на писмото в рамките на един месец.

Не е изключено ЕК да започне наказателна процедура срещу страната ни

Ако не получи задоволителен отговор, ЕК може да изпрати мотивирано становище и в последствие да започне наказателна процедура срещу България.
Позицията на Министерството на земеделието, храните и горите е, че приетото постановление не налага ограничения за търговските вериги да продават хранителни стоки, внесени от държави членки на ЕС или трети страни.

„По никакъв начин не се нарушават досегашните доставки в търговските обекти на продукти, внесени от други държави и продукти, които могат да се предлагат на пазара във всички търговски обекти в страната. Чрез приетото ПМС № 70 бяха предприети спешни мерки на национално ниво, които целят гарантиран и улеснен достъп на потребителите до продукцията на регионални (местни) производители.

Действията на Министерството са насочени в подкрепа на българското производство, на малките и местни производители за запазване на поминъка им предвид карантинирани райони, затруднени транспортни връзки и риск от пренасяне на заразата при транспортиране.
В чл. 2 от приетото Постановление се определят норми за сурово мляко и за предлагане на млечни продукти, като същото е в процес на промяна след съгласуване със заинтересованите страни.

Въведените мерки не водят до изкривяване на конкуренцията и вътрешния пазар, а са в ползва на потребителя без да засягат каквито и да е правила. Същите са приети в условията на безпрецедентна и глобална здравна, икономическа и дори търговска криза. МЗХГ ще изпрати в срок обосновано становище до ЕК относно приетото Постановление за осигуряване на регионална продукция в търговските вериги”, пише vesti.bg.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.