ЕК скръцна със зъби на България

0

Целта е постигане на добро екологично състояние на морските води

Европейската комисия скръцна със зъби на България и съобщи, че ще ни даде на съда на Европейския съюз. В причина за това се превърна националната морска стратегия.

Еврокомисията призова България да спази задължението си за докладване съгласно Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО).
Целта на тази директива е да се постигне по-ефективното опазване на морската среда в цяла Европа, отбелязва БНТ.

България
Целта е постигане на добро екологично състояние на морските води

В нея е предвидено задължение за държавите членки до 15 октомври 2018 г. да представят на Комисията актуализирана информация относно изготвените от тях първоначални оценки, определянето на добро екологично състояние и напредъка в изпълнението на екологичните цели.

Целта, заложена в Рамковата директива за морска стратегия, е до 2020 г. да се постигне добро екологично състояние на морските води в ЕС и да се осигури защита на ресурсите, от които зависят свързаните с морето икономически и социални дейности.

Стратегиите трябва да се актуализират редовно

Тази директива представлява първият законодателен инструмент на ЕС, насочен към опазването на всички аспекти на морското биологично разнообразие (биологични видове, местообитания и екосистеми), тъй като съдържа изрична регулаторна цел за поддържане на биологичното разнообразие като основен фактор за постигане на добро екологично състояние.

За да се постигне добро екологично състояние, всяка държава-членка е длъжна да разработи стратегия за морските си води (морска стратегия). Морските стратегии трябва редовно да се актуализират, като на всеки шест години те се преразглеждат и съответната информация се докладва на Комисията.

Комисията призова България да изпълни задължението за докладване съгласно Рамковата директива за морска стратегия в два случая: с официално уведомително писмо, изпратено до българските компетентни органи през март 2019 г., и с мотивирано становище от октомври 2019 г. Тъй като това задължение все още не е изпълнено, Комисията реши да отнесе случая до Съда на ЕС, пише bnr.bg.

Коментари чрез Facebook

коментара

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.