Явор Бахаров се измъкна от затвора!

0

Актьорът Явор Бахаров отърва затвора, след като Благоевградският окръжен съд измени присъда на Районен съд – Разлог за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, като отложи изпълнението на наложеното наказание от една година „лишаване от свобода“ за срок от четири години.

Тричленен състав на Окръжния съд, след като взе предвид изложеното във въззивните жалби, становищата на страните и събраните доказателства, след като сам проведе съдебно следствие и извърши цялостна проверка на атакуваната присъда, прецени, че по отношение на подсъдимия Явор Бахаров е налично основание за приложение на института на условното осъждане, тъй като той е реабилитиран по право по отношение на предишните си осъждания. Пред въззивния съд, прокуратурата също пледира за условно осъждане, което искане Съдът прие за основателно.

Тричленен състав на Окръжния съд прецени, че срокът на отлагане на наказанието „лишаване от свобода от една година“ следва да бъде с продължителност от четири години – не в минималния, а в средния размер, предвиден в закона, тъй като според съдебния състав, продължителността на този срок ще изиграе положителна роля върху устойчивостта на нагласите на подсъдимия да спазва закона.

Окръжният съд наложи наказание на Явор Бахаров – „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от една година. Първоинстанционната присъда е потвърдена в останалата ѝ част. Решението на Окръжен съд – Благоевград е окончателно и не подлежи на обжалва

Коментари чрез Facebook

коментара

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.